ZadzwońOferta

Folie antystatyczne

Folie antystatyczne

Innowacyjna wielowarstwowa folia polietylenowa o permanentnych właściwościach antystatycznych potwierdzona pomiarem rezystancji powierzchniowej poniżej 1011Ω. Produkt ten charakteryzuje się zarówno innowacyjnym składem chemicznym jak i zespołem cech funkcjonalnych i zastosowań.

Dostępne wyniki badań potwierdzają, że folie pięciowarstwowe w porównaniu z foliami jednowarstwowymi charakteryzują się wieloma zaletami zarówno technicznymi jak i ekonomicznymi. Korzyści techniczne to wytrzymałość na rozrywanie większa o 30% niż folia jednowarstwowa o takiej samej grubości a także możliwość dowolnego modyfikowania składu chemicznego 5 warstw w celu uzyskania nawet kilku cech funkcjonalnych folii. Korzyści ekonomiczne to zmniejszenie grubości a w efekcie obniżenie kosztów. Innowacyjny skład chemiczny produktu z użyciem dodatku modyfikującego antystatycznie niemigrującego HP7AA5370AS nadał folii cechy permanentnie antystatyczne niezależne od temperatury, wilgotności oraz atmosfery w jakiej się znajduje. Dodatek ten tworzy trwałe wiązanie wewnątrz warstwy 5 folii ograniczając wady związane z działaniem antystatyków migrujących. Aktywacja właściwości antystatycznych następuje na etapie produkcji folii. Osiągnięte innowacyjne cechy funkcjonalne wielowarstwowej folii PA generują szereg jej zastosowań w wieku branżach. Produkt stosowany do opakowania elementów elektronicznych wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne w branży komputerowej, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń Hi-tech, opakowań zbiorczych składowanych w pomieszczeniach zapylonych oraz o atmosferze łatwopalnej, opakowań substancji sypkich generujących wyładowania elektrostatyczne.

Ponadto folia znajduje swoje zastosowanie w zakładach lakierniczych jako folia zabezpieczająca, w produkcji opakowań zbiorczych na liniach produkcyjnych, w których efekt elektrostatyczny powoduje częste zatrzymanie produkcji, lub braki produkcyjne spowodowane przyczepianiem się naładowanego elektrostatycznie materiału do powierzchni taśmy przesuwającej paczkę.

Delta Skowroński
i Skowroński Sp. Jawna
ul. Krakowska 78B
36-100 Kolbuszowa