ZadzwońOferta

Zrealizowane projekty

DELTA SKOWROŃSKI I SKOWROŃSKI Sp. Jawna

Krakowska 78B

36-100 Kolbuszowa

 

Zrealizowała projekt pt: „Wdrożenie produkcji modyfikowanych folii wielowarstwowych”

Umowa nr: RPPK.01.04.01-18-0144/16-00

W ramach: Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, w ramach  Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Projekt polegał na wprowadzeniu innowacji produktowej, polegającej na wprowadzeniu do produkcji folii wielowarstwowych o permanentnych właściwościach antystatycznych (PA). W wyniku podjętych działań opracowano innowacyjną folię polietylenową, potwierdzoną pomiarem rezystancji powierzchniowej poniżej 1011Ω.

Delta Skowroński
i Skowroński Sp. Jawna
ul. Krakowska 78B
36-100 Kolbuszowa